FEFE AUTÓSISKOLA TAPOLCA


"B" kategória

A Fefe Autósiskola képzésére vonatkozó írásos tájékoztató a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet, valamint a 326/2011 (XII. 28.) Kormányrendelet alapján készült.


Képzőszerv

Képzőszerv megnevezése: Fefe Autósiskola
Képzőszerv működtetője: Szi Miklós Ferenc
Működtető egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 2863704
Működtető adószáma: 61693249-1-39
Iskolavezető: Szi Miklós Ferenc     
Iskolavezető mobilszáma: + 36 30 975 9082
Iskolavezetői azonosító száma: 12281
A képzőszerv e-mail címe: fefe683@gmail.com
A képzőszerv honlapja: www.fefeautosiskola.hu
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2022/001486
Képzési engedélyszám: KGHF/37600-5/2022-TIM
Ügyfélfogadás címe: 8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 12. I. emelet 4. ajtó
Ügyfélfogadás ideje: kedd és csütörtök 17:00-20:00, péntek 18:00-20:00 (a személyes találkozás előtt időpont egyeztetés telefonon vagy e-mail-ben szükséges)
Képzőszerv székhelye: 8318 Lesencetomaj, Rákóczi tér 22.

Felügyeleti szervek

Járművezető képzést felügyelő szerv
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Közép-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály
Veszprém Vármegyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
8200 Veszprém, Kádártai út 33. Telefon: +36 88 567 850 E-mail: veszprem@kavk.hu

Engedélyező hatóság
Építési és Közlekedési Minisztérium
Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály
1442 Budapest Pf.: 89. E-mail: kepzes-kghf@ekm.gov.hu

Tanfolyamra jelentkezés

A jelentkezés történhet:

 • telefonon: a +36 30 975 9082-es mobilszám hívásával
 • e-mailben: egy a fefe683@gmail.com e-mail címre küldött levél írásával
 • honlapon: a fefeautosiskola.hu weboldalon található "JELENTKEZZ!" című űrlap kitöltésével
 • személyesen: az autósiskolában ügyfélfogadási időben előre egyeztetett időpontban

A jelentkezés után a Képzési tájékoztató megismerését és elfogadását követően a tanuló az autósiskolával Felnőttképzési szerződést köt. A 18. életévet be nem töltött jelentkezők esetén a törvényes képviselő aláírása is szükséges.

A tanfolyamra történő felvétel feltételei

A 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerint közúti járművezetőket tanfolyamon kell képezni. Járművezetői tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki járművezetésre egészségi szempontból alkalmas, a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges előírt életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb, a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén az alapfokú iskolai végzettség meglétét hitelt érdemlő módon igazolja és a képzést felügyelő szervnél (KAV) bemutatja. (Kivételt képez az AM kategória, mely esetén elég az írni, olvasni tudás - valamint írásbeli nyilatkozat alapján a 326/2011. (XII.28) Kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek való megfelelés.)

A külön jogszabályban előírt kötelező egészségügyi vizsgálatot a Tanuló a vizsgálat elvégzésére első fokon jogosult orvosnál köteles elvégeztetni, annak minden költségét megfizetni, és az alkalmassági véleményt a képzőszerv részére az elméleti vizsgára jelentésig átadni. Ennek hiányában a tanuló elméleti vizsgára nem jelenthető.

Ha a tanuló 5-ször sikertelen forgalmi vizsgát tesz, a kötelezően előírt PÁV vizsgálat elvégzéséről és annak eredményéről szóló határozatot köteles a Képzőszervnek is átadni.

"B" kategória

ELMÉLETI OKTATÁS
e-learning távoktatásban
75 óra/180 nap
egyéni ütemezés alapján
tanfolyam ára
55.000 Ft
vizsga díja
4.600 Ft

GYAKORLATI OKTATÁS
óraszám
(1 tanóra=50 perc)
30 óra
(min. 29+1 óra)
gyakorlati vezetés óradíja
9.000 Ft
forgalmi vizsga díja
11.000 Ft
pótórák díja óránként
9.000 Ft


Tandíjak és vizsgadíjak befizetésének módja

A tanórák és vizsgák díjait a beiratkozáskor egy összegben, vagy kamatmentes részletekben lehet kifizetni.

A részletfizetés a következő módon történhet:

1. részlet
a beiratkozáskor (az elméleti vizsgadíjat is tartalmazza)


59.600 Ft

2. részlet
az 1. gyakorlati óra alkalmával


90.000 Ft

3. részlet
a 11. gyakorlati óra alkalmával


90.000 Ft

4. részlet
a 21. gyakorlati óra alkalmával

 
90.000 Ft

5. részlet
a forgalmi vizsgadíj megfizetése


11.000 Ft

 

A Fefe Autósiskola a tanfolyamdíj változásának jogát az üzemeltetési költség változásának megfelelően a képzés időtartama alatt is fenntartja a még nem teljesített szolgáltatásokra. A változásról a Tanulót hatályba lépése előtt értesíti.

Elméleti tanfolyamdíjat a kilépők részére a Fefe Autósiskola nem fizet vissza.

Elméleti oktatás

Formája távoktatás (e-learning) képzés. Elvégzésére maximum 75 óra = 180 nap áll rendelkezésre.

A tananyaghoz póthozzáférés rendelhető külön képzési díjért.

A rendszer az E-Educatio / e-Titán felületén érhető el, mely tartalmaz interaktív és multimédiás tananyagokat, teszteket és próbavizsgákat is. Időtől és helytől függetlenül teljesen szabad időbeosztással tudja elsajátítani a tananyagot.

A tananyag megrendelésekor egy e-mail-t kap a tanuló az e-Titántól. Ebben az e-mailben lesz egy pár soros tájékoztató és egy link, amelyre rá kell kattintani és az átirányítja az E-Educatio / e-Titán felületére. Itt kell majd regisztrálni felhasználónévvel és jelszóval – és már tanulhat is. 

A tananyag legvégén - a modulok után - lesz egy PRÓBAVIZSGA, ha az sikeres, akkor az igazolást le kell tölteni, be kell küldeni a tanulónak a felületen, majd az e-Titántól ismét egy e-mail-t kap, amelynek melléklete egy KÉPZÉSI IGAZOLÁS. Ez az igazolás igazolja, hogy sikeresen elvégezte az elméleti közlekedés alapismeretek tanfolyamot. Ez a képzési igazolás feltétele az elméleti vizsgára jelentkezésnek.

A KRESZ vizsgára az elméleti tanfolyam megkezdését követő 9 hónapon belül jelentkezni kell, továbbá a tanfolyam megkezdését követő 1 éven belül sikeresen le kell vizsgázni. Ha a feltétel nem teljesül, jogszabály szerint a teljes elméleti tanfolyamot meg kell ismételni.

Az elméleti vizsga időpontját és helyszínét egyeztetjük a Tanulóval.

Amennyiben a Tanuló másik iskolánál folytatja tanulmányait, az Iskola kötelezettséget vállal arra, hogy a képzési igazolást 3 munkanapon belül rendelkezésre bocsátja.

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei

Elméleti vizsgát az tehet, aki az előírt életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb, az elméleti tanfolyamot maradéktalanul elvégezte, a külön jogszabályban meghatározott hatósági vizsgadíjat előre megfizette, valamint a kötelezően előírt alkalmassági vizsgálatokon részt vett, és az arról szóló orvosi igazolást, valamint az általános iskolai végzettségét igazoló eredeti okiratot a hatóságnak bemutatta.

Gyakorlati oktatás

A gyakorlati oktatás megkezdése csak sikeres KRESZ-vizsgával lehet. Ezt követően 2 éven belül kell letenni a forgalmi vizsgát, ellenkező esetben a tanfolyamot és a vizsgákat újra el kell végezni.

A gyakorlati oktatásra a sikeres elméleti vizsga után lehet személyesen vagy telefonon jelentkezni. Az oktatás idejéről, a találkozás helyszínéről az gyakorlati oktatóval lehet egyeztetni. Ajánlott a heti legalább 2 alkalom.

Elméleti és gyakorlati vizsgát is csak az előírt kötelező óraszámok, ill. menettávolságok meghallgatása / elvégzése után lehet tenni.

Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (20 óra), vezetéselmélet (6 óra), szerkezeti és ellenőrzési ismeretek (2 óra).

Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (9 óra), városi vezetés (14 óra), országúti vezetés (4 óra), éjszakai vezetés (2 óra), forgalmi vizsga (1 óra).

Egy vezetési óra 50 perc, a vizsga óra pedig 60 perc.

A képzőszervnek kötelessége a tanulót maximálisan felkészíteni a vizsgára, és a közúton adódó közlekedési helyzetek gyors és pontos megoldására, az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében.

A vezetésre képtelen állapotban megjelent tanulóval a gyakorlati vezetés és a forgalmi vizsga nem kezdhető meg. A nem megfelelő magatartást tanúsító tanulóval szemben az oktató felfüggesztheti a további oktatást.

Gyakorlati pótórák díja, igénylésük módja

A Közlekedési Hatóság a kötelező óraszámon kívül meghatározza, hogy minimálisan 580 km levezetése is teljesítendő. Ha ezt az előírt menettávolságot az alap óraszámmal a Tanuló nem érte el, kötelező pótórát vennie. Szakmai tapasztalat, hogy a kötelező menettáv levezetéséhez többnyire plusz órák vételére van szükség. Ennek mennyisége a hozott közlekedési tapasztalatoktól is függ, ezért előre nem meghatározható.

Ha az Oktató a kötelező alapórák és menettáv megtétele után objektíven úgy ítéli meg, hogy a Tanuló még nem kész a vizsgára, javasolhatja a Tanulónak, hogy pótórákat vegyen (ez nem kötelező).

A pótóra díja megegyezik az alapóra díjával.

A tanuló gépkocsik típusai

 • Fiat Punto 1,2 benzin
 • Hyundai ix20 1,4 diesel

Oktatási helyszínek

 • Elméleti képzés: 8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 12. 1 emelet 4, ajtó
 • Járműkezelési-és rutin feladatok: 8300 Tapolca, Sümegi út 40.
 • Forgalom: Magyarország belterületi és lakott területen kívüli útjai

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei

Gyakorlati vizsgát az tehet, aki a jogszabályban kötelezően előírt vezetési órákat és a meghatározott menettávolságot teljesítette, a kötelezően előírt életkor betöltötte, a hatósági vizsgadíjat előre megfizette. Amennyiben a vizsgázó a vezetési órák díjával, vagy a vizsgadíjjal késedelembe esik, a tartozás rendezéséig a Képzőszerv nem jelenti forgalmi vizsgára a tanulót.

A gépjármű vezetői vizsgához kötelezően előírt általános iskolai végzettség meglétéről (egyéb esetben az írni, olvasni tudásról) a tanuló a jelentkezési lapon előzetesen nyilatkozik. A jelentkezési lapot a képzőszerv tölti ki, melyet a jelentkező mindkét oldalon történő aláírásával hitelesít, ezzel nyilatkozik arról, hogy a benne foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.

Vizsga, vizsgadíj

A vizsgákra jelentkezést az Iskola intézi, így az alapvizsgák díját a tandíjjal együtt az Iskolában kell befizetni. A befizetett díjakról számlát, illetve számviteli bizonylatot kap a képzésben résztvevő.

A pótvizsga díja az azonos típusú alapvizsga díjával megegyezik.

Amit a vizsgára hozni kell:

 • érvényes személyi igazolvány, vagy érvényes ideiglenes személyi igazolvány, vagy érvényes útlevél (nem adatlap)
 • lakcímkártya
 • már meglévő érvényes jogosítvány (ha a jogosítvány nem érvényes, szükség van új alkalmassági igazolásra, aminek 1 példányát előzőleg le kell adni az Iskolában).

A tanulónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha a vizsgázó a meghatározott időtartam alatt az adott kategóriához, kombinált kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a külön jogszabályban előírt gépjármű vezetési gyakorlatból tett öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában, kombinált kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

A vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban pontosan meg kell jelennie. Az elméleti vizsgák esetén a vizsgabiztos tájékoztatásának megkezdése után érkező vizsgázó a vizsgán nem vehet részt.

A vizsgázó a vizsgabiztosra a vizsgakiírástól számított legfeljebb 10 percet köteles várni. Ennél több késés esetén a vizsgázó kérheti a vizsga új időpontban megtartását. Ebben az esetben a vizsgázó vizsgadíj befizetése nélkül tehet újabb vizsgát.

A vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő, vagy az engedélyezettnél többet késő vizsgázó újabb vizsgadíj befizetése nélkül csak abban az esetben tehet újabb vizsgát, ha a távolmaradását legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a közlekedési hatóságnak személyesen vagy írásban bejelenti.

A vizsgabiztos a vizsgajegyzőkönyv és a személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány) adatai alapján egyezteti és ellenőrzi a vizsgázó személyazonosságát. Személyazonosító igazolvány hiányában el kell fogadni a diákigazolványt (14. életév betöltéséig), útlevelet, kártyaformátumú tartózkodási engedélyt vagy a kártyaformátumú vezetői engedélyt. Szembenéző fényképet (arcképet) nem tartalmazó, vagy lejárt érvényességű igazolvány a személyazonosság igazolására nem használható.

Elsősegély oktatás

Első jogosítvány megszerzésénél szükséges, illetve akkor is, ha a meglévő jogosítványát a Tanuló 1984. előtt szerezte.

A közúti járművezetői elsősegély vizsga nem eleme az oktatásnak és a vizsgáknak, de a vizsgaigazolás kiváltásához, a vezetői engedély igényléséhez szükséges.

Elsősegély tanfolyammal kapcsolatban az Iskola segítséget nyújt.

Elsősegély vizsgát a Magyar Vöröskereszt Vizsgaszervezési Központjában, vagy a kerületi központokban lehet tenni. A vizsga díja 15.500 Ft, amelyet a Vöröskereszt számlájára csekken lehet befizetni.

Az elsősegélynyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.

A vezetői engedély kiadása

A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz előírt vizsgatárgyakból megfelelt vagy azok teljesítése alól e rendelet alapján felmentést kapott. 

A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres forgalmi vizsgát követő 3 munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. 

A sikeres vizsgák letétele után 4 munkanap elteltével lehet bármelyik Kormányhivatalban a vezetői engedély iránti kérelmet előterjeszteni, melyhez a következő okmányokat kell magával vinni a tanulónak:

 • érvényes személyi igazolvány 
 • lakcímkártya
 • orvosi alkalmassági igazolás
 • a sikeres elsősegélynyújtó vizsgáról szóló dokumentum

Az első jogosítvány kezdő vezetői engedélynek minősül, amivel két évig nem lehet vontatást végezni, és 18. éves kor alatt külföldön vezetni. Ha már van vezetői engedélye, kategóriabővítésre vigye magával.

Külföldieknél feltétel az érvényes tartózkodási engedély (legalább 6 hónap), vagy állandó bejelentett magyarországi lakcím.

Az első vezetői engedély illetékmentes, minden más esetben 4.000 Ft.

A képzőszerv mutatószámai a kategóriára vonatkozóan


2024. 1. negyedév
2024. 2. negyedév
2024. 3. negyedév
2024. 4. negyedév
ÁKÓ: Általános Képzési Óraszám
-VSK: Vizsga Sikerességi Mutató - elmélet
66,67%VSK: Vizsga Sikerességi Mutató - gyakorlat
50,00%KK: Képzési Költségek
325.000 Ft

2023. 1. negyedév
2023. 2. negyedév
2023. 3. negyedév
2023. 4. negyedév
ÁKÓ: Általános Képzési Óraszám
-
-
-
-
VSK: Vizsga Sikerességi Mutató - elmélet
-
90,91%
-
40%
VSK: Vizsga Sikerességi Mutató - gyakorlat
-
-
69,23%
-
KK: Képzési Költségek
295.000 Ft
295.000 Ft
295.000 Ft
295.000 Ft


A - (mínusz) jelölés azt jelenti, hogy nincs releváns adat, tehát kevesebb, mint 10 tanuló/vizsgázó volt az adott időszakban. 


Képzőszerv váltás

A képzésben résztvevő Tanuló valamilyen okból más képzőszervnél kívánja folytatni a képzést, az addig felmerült tanfolyami díjakat köteles az Iskola részére 3 munkanapon belül megfizetni.

Az igénybe nem vett vizsgadíj, illetve szolgáltatás díját a Képzőszerv a Tanulónak a szerződésben foglaltak szerint visszafizeti. Az elvégzett tanulmányokról, vizsgákról, vezetési órákról a Képzőszerv „képzési igazolás”-t állít ki 3 munkanapon belül és a tanuló rendelkezésére bocsátja, melynek 2 példányát a tanuló a következő képzőszervnek átad.

A Képzési tájékoztató egy példányát a Fefe Autósiskola a tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadja, valamint az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben jól látható helyen kifüggeszti, a fefeautosiskola.hu weboldalon közzéteszi és folyamatosan aktualizálja.

Lesencetomaj, 2023. január 6.

Frissítve: 2024. április 10.

Szi Miklós Ferenc
iskolavezető